TD Azlan Sverige
 
 

TD Azlan är den konvergerande infrastrukturexperten, nyckeln till likriktade kommunikationsteknologier 
och länken till IP-integrering. Vi möjliggör affärer av alla storlekar för att komma åt den senaste teknologin
och infrastrukturlösningarna. Vi levererar service i världsklass på alla nivåer, från en global ned till lokal nivå. 
Vi stöder och utvecklar våra kanalpartners så att de uppnår sina mål.

Detta kan vi göra för att:
- Vi har arvet och erfarenheten att leverera tekniska lösningar
- Vi fokuserar på kompetensen och skickligheten hos vår personal, genom investeringar och utveckling.
- Vi har resurserna att möta och överträffa våra kunders förväntningar
- Vi har kapaciteten och flexibiliteten att leverera närsomhelst, i tid och inom budgetramen.
- Vi servar företagsåterförsäljare, systemintegratörer, värdeadderande återförsäljare samt företag som
tillhandahåller lösningar så att de kan leverera produktivitetshöjande teknologi.
- Vi värderar våra relationer med leverantörer, partners och kunder.

Konvergerad infrastruktur - Datacenter och virtualisering - Nätverk
Lagring - Unified Communications

För mer information om IBM hos Tech Data? Klicka här